NFL RUSH
Schedule
Ravens
BALT
3-3
NFL RUSH PICKEM
10/23/16
1:00 PM EDT
Jets
NYJ
1-5
81%Ravens 81%
19%NYJ 19%