NFL RUSH
Schedule
Ravens
BALT
16
NFL RUSH PICKEM
10/23/16
1:00 PM EDT
Jets
NYJ
24
82%Ravens 82%
18%NYJ 18%