NFL RUSH

Ravens
BALT
17
NFL RUSH PICKEM
11/20/16
Final
Cowboys
DALL
27
14%BALT 14%
86%Cowboys 86%